head-spirala

Nagrajenci 1. kroga
Nagrada Številka računa
Komplet šolskih potrebščin PE0230-03-13656
Komplet šolskih potrebščin PE0249-01-57553
Komplet šolskih potrebščin PE0278-01-37297
Komplet šolskih potrebščin PE0227-01-44890
Komplet šolskih potrebščin PE0218-04-71920
Komplet šolskih potrebščin PE0201-04-29644
Komplet šolskih potrebščin PE0268-04-16831
Komplet šolskih potrebščin PE0284-01-58812
Komplet šolskih potrebščin PE0289-02-30052
Komplet šolskih potrebščin PE0277-03-77663
Komplet šolskih potrebščin PE0291-03-27455
Komplet šolskih potrebščin PE0269-04-63617
Komplet šolskih potrebščin PR0297-06-13219
Komplet šolskih potrebščin PE0235-06-68955
Komplet šolskih potrebščin PE0239-01-87060
Komplet šolskih potrebščin PE0277-02-18778
Komplet šolskih potrebščin PE0266-05-33840
Komplet šolskih potrebščin PE0208-01-57269
Komplet šolskih potrebščin PE0284-01-60630
Komplet šolskih potrebščin PE0239-05-20133
Komplet šolskih potrebščin PE0296-06-21229
Komplet šolskih potrebščin PE0256-02-28016
Komplet šolskih potrebščin PE0277-04-25445
Komplet šolskih potrebščin PE0292-01-58297
Komplet šolskih potrebščin PE0294-05-68323
Komplet šolskih potrebščin PE0294-05-69427
Komplet šolskih potrebščin PE0277-03-78565
Komplet šolskih potrebščin PE0291-03-27280
Komplet šolskih potrebščin PE0237-03-18645
Komplet šolskih potrebščin PE0239-05-20135


Nagrajenci 2. kroga
NAGRADA Številka računa
Komplet šolskih potrebščin PE0227-03-71597
Komplet šolskih potrebščin PE0241-01-85582
Komplet šolskih potrebščin PE0271-04-75806
Komplet šolskih potrebščin PEO291-05-11498
Komplet šolskih potrebščin PE0250-02-41795
Komplet šolskih potrebščin PE0268-01-58802
Komplet šolskih potrebščin PE0294-03-13668
Komplet šolskih potrebščin PE0237-01-69337
Komplet šolskih potrebščin PE0232-02-88079
Komplet šolskih potrebščin PE0270-04-42256
Komplet šolskih potrebščin PE0232-05-16272
Komplet šolskih potrebščin PE0221-02-25717
Komplet šolskih potrebščin PE0207-03-23538
Komplet šolskih potrebščin PE0285-04-25395
Komplet šolskih potrebščin PE0208-01-61162
Komplet šolskih potrebščin PE0212-05-85364
Komplet šolskih potrebščin PE0285-01-91339
Komplet šolskih potrebščin PE0255-04-20955
Komplet šolskih potrebščin PE0256-03-29950
Komplet šolskih potrebščin PE0236-04-15977
Komplet šolskih potrebščin PE0269-05-6672
Komplet šolskih potrebščin Pe0246-05-56098
Komplet šolskih potrebščin PE0293-01-27854
Komplet šolskih potrebščin PE0268-01-62095
Komplet šolskih potrebščin PE0205-03-39776
Komplet šolskih potrebščin PE0211-04-21048
Komplet šolskih potrebščin PE0286-06-13305
Komplet šolskih potrebščin PE0239-03-36860
Komplet šolskih potrebščin PE0207-02-43902
Komplet šolskih potrebščin PE0212-04-43613
Komplet šolskih potrebščin PE0237-01-72093
Komplet šolskih potrebščin PE0278-02-28357
Komplet šolskih potrebščin PE0246-01-95098
Komplet šolskih potrebščin PE0227-02-52756
Komplet šolskih potrebščin PE0284-04-24173
Komplet šolskih potrebščin PE0291-04-44890
Komplet šolskih potrebščin PE0298-03-66088
Komplet šolskih potrebščin PE0221-02-27900
Komplet šolskih potrebščin PE0278-02-25902
Komplet šolskih potrebščin PE0214-02-66250

Nagrajenci 3. kroga
NAGRADA Številka računa
Komplet šolskih potrebščin PE0249-03-4281
Komplet šolskih potrebščin PE0246-02-24270
Komplet šolskih potrebščin PEO281-01-68583
Komplet šolskih potrebščin PE0294-05-73672
Komplet šolskih potrebščin PE0239-02-29879
Komplet šolskih potrebščin PE0211-03-64822
Komplet šolskih potrebščin PE0270-01-42437
Komplet šolskih potrebščin PE0250-01-85404
Komplet šolskih potrebščin PE0201-03-3352
Komplet šolskih potrebščin PE0250-02-41796
Komplet šolskih potrebščin PE0278-02-29260
Komplet šolskih potrebščin PE02050340919
Komplet šolskih potrebščin PE029-03-41134
Komplet šolskih potrebščin PE0279-05-21183
Komplet šolskih potrebščin PE0274-01-54261
Komplet šolskih potrebščin PE299-01-25367
Komplet šolskih potrebščin PE0284-06-7224
Komplet šolskih potrebščin PE0201-04-37783
Komplet šolskih potrebščin PE0217-03-19433
Komplet šolskih potrebščin PE0202-01-73710
Komplet šolskih potrebščin PE0241-02-49227
Komplet šolskih potrebščin PE0218-05-24970
Komplet šolskih potrebščin PE0239-03-40834
Komplet šolskih potrebščin PE0268-01-61335
Komplet šolskih potrebščin PE0221-02-31927
Komplet šolskih potrebščin PE0218-04-78314
Komplet šolskih potrebščin PE0212-05-83041
Komplet šolskih potrebščin PE0255-03-84909
Komplet šolskih potrebščin PE0278-02-26828
Komplet šolskih potrebščin PE0207-03-25390

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »Z LIDLOM NAZAJ V ŠOLO« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS  

 

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »Z LIDLOM NAZAJ V ŠOLO« Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke ATLANTIC TRADE D.O.O.

 

 1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre je družba O3, oglaševanje, d.o.o., Podutiška cesta 158, 1000 Ljubljana, matična št.: 2334798000, davčna št.: 64749525 (v nadaljevanju: organizator).

 

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 13. 8. 2020 od  00:00 ure do 2. 9. 2020 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh trgovinah družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d. (v nadaljevanju Lidl Slovenija) na področju Republike Slovenije.

 

 

 1. Pogoji sodelovanja

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

 

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

 

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

 

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

 

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »PRVI ŠOLSKI DAN«

 

 

(A): SMS sporočilo:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 13. 8. 2020 do 2. 9. 2020 opravi nakup enega izdelka podjetja Atlantic Trade d.o.o. (Tic Tac, Kinder Joy, Kinder Bueno, Bakina Tajna, Cockta, Corny, Smoki, Prima, Cedevita in Argeta) v poslovalnicah družbe Lidl Slovenija, za katerega shrani račun.

 

 1. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo TORBA in številko računa (primer: TORBA PE0269-04-12345);

 

 1. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.nagradnaigra-atlantic.si in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

 

Način obračunavanja SMS sporočil je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.

 

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »PRVI ŠOLSKI DAN«

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz  pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »PRVI ŠOLSKI DAN«  (v nadaljevanju: zgodba) in veljavno telefonsko številko. Udeleženec se s tem, ko posreduje zgodbo, strinja s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na https://www.nagradnaigra-atlantic.si. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov ter vsebinsko vključevati vsaj eno od blagovnih znamk, ki sodelujejo v nagradni igri. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail naslov pošlje sporočilo o sodelovanju v nagradni igri.

 

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo izloči iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

 

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka).  

 

Udeleženec pa je lahko tudi ob večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in več zgodbic) izžreban samo enkrat.

 

SMS sporočila oziroma poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradnem žrebanju.

 

 

 1. Izjava o avtorskem delu:

 

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka 4. B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice. Namen takšnega prenosa materialnih avtorskih pravic na organizatorja je, da organizator zgodbo uporabi za svojo promocijo oz. promocijo svojih izdelkov, na kateremkoli trgu in preko kateregakoli medija. Obseg prenosa se vedno tolmači skladno z opisanim namenom. Tako pridobljene avtorske pravice lahko organizator nagradne igre prenese naprej na tretjo osebo, ne da bi za to potreboval posebno soglasje pošiljatelja. Pošiljatelj bo na avtorskem delu naveden z imenom in priimkom ali psevdonimom, ali pa ne bo naveden. Pred uporabo zgodbe za takšen namen (če bo organizator zgodbo uporabil), o načinu navajanja avtorstva organizator povpraša pošiljatelja in če pošiljatelj ne odgovori, se smatra, da se strinja, da ni naveden kot avtor. Organizator bo o tem pošiljatelja kontaktiral na podlagi posredovanih kontaktnih podatkov.

 

 

 

 

 

 1. Nagradni sklad in žrebanje nagrajencev

 

Organizator bo podelil nagrade:

 • 100 kompletov šolskih potrebščin – ki obsegajo šolski nahrbtnik, peresnico, komplet barvic, komplet flomastrov, set kemičnih svinčnikov, tehnični svinčnik, radirko, market, šestilo, geotrikotnik, 5 kosov  A4 zvezkov, mapo z elastiko, korekturno miško v skupni vrednosti 41,02 EUR z DDV.

 

Tedenske nagrade:

 

Tedenske nagrade:

 1. teden: 30 kompletov šolskih potrebščin
 2. teden: 40 kompletov šolskih potrebščin
 3. teden: 30 kompletov šolskih potrebščin

 

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

 

Termini tedenskih žrebanj:

 

 

Žrebanje

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali poslano zgodbo

1

20.8.2020

Od 13.8.2020 do 19.8.2020

2

27.8.2020

Od 20.8.2020 do 26.8.2020

3

3.9.2020

Od 27.8.2020 do 2.9.2020

 

Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 100 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

 

 

 1. Obveščanje nagrajencev

 

Prejemnike nagrad se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo. 

 

 1. Prevzem nagrad

 

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.nagradnaigra-atlantic.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

 

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

 

ter se izjavi do javne objave njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, številka računa) na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si.

V primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila mora nagrajenec posredovati (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup vsaj enega izdelka podjetja Atlantic Trade d.o.o. (Tic Tac, Kinder Joy, Kinder Bueno, Bakina Tajna, Cockta, Corny, Smoki, Prima, Cedevita in Argeta)in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »Z LIDLOM NAZAJ V ŠOLO«.

 

 

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

 

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila na način, da organizatorju ali izvajalcu na eden izmed kontaktov, navedenih v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

 

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

 

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

 

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

 

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 

 1. Cenik SMS sporočil

 

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1 in Telemach).

 

Posredovani SMS-i udeležencev s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach, T-2 so brezplačni.

 

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach, T-2.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen izvedbe nagradne igre ter obveščanja prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, preklic, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi izvajalec nagradne igre Sedem d.o.o., ki je dolžan spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

 

Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tretjega odstavka tega člena, se prosimo obrnite na:

 

Organizator:

O3, oglaševanje, d.o.o.

e-naslov: si.ooo@ooo.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

 1. Razno

 

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

 

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec le-te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

 

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

 1. Končne določbe

 

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

 

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si.

 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 12.8.2020                                                                                      Organizator nagradne igre

                                                                                                                   O3, oglaševanje, d.o.o.

bottom